Hva er osteopati?

  1. Sammenhengene mellom muskel- skjelett apparatet og bindevevsnettverket i kroppen. 

    Bindevevsnettverket omhyller alle celler i kroppens muskelskjelett-system, organsystemet og nervesystemet. 

    Undersøkelsen i bindevevsnettverket kan avdekke restriksjoner som ved osteopatisk behandling gir reduserte smerter og plager i muskelskjelettapparatet. 

  2. Stort utvalg av manuelle teknikker. 

    Kort kan vi sammenfatte osteopatens manuelle behandlingsteknikker til mobilisering, avspennings, ledd korrigering og tøyninger. 

  3. Undersøkelsesprosedyren som leder til det mest aktuelle området å behandle. Pasienten blir ofte behandlet et annet sted enn der smertene er lokalisert.

 

          Les mer hos Osteopatforbundet

nof logo

Alle er medlemmer av Norsk Osteopatforbund og er underlagt helsepersonelloven i Norge.

Send oss mail