Kostnader

1. konsultasjon                                kr 850.-

Oppfølging                                      kr 530.-

Epikriser/ Rapporter / Attester          kr 300.-

nof logo

Alle er medlemmer av Norsk Osteopatforbund og er underlagt helsepersonelloven i Norge.